15 Ocak 2010 Cuma

UYANIKLAR(!).

Laikliğin teminatıyız diyorlar..

Kamu düzenini sağlamakta “ulema’ya “ yetki verilmesini istiyorlar.

Kimsenin yaşam tarzına karışmayız diyorlar..

İlk icraat olarak içkiyi yasaklıyorlar.

Türkiye Malezya olmaz diyorlar...Özellikle Malezya’da yetişmiş bir öğretim görevlisini YÖK Başkanlığına atıyorlar.

Türkiye İran olamaz diyorlar...

Humeyni’nin yöntemlerini kullanan bir efendinin yasağını kaldırıyorlar.

Hortumları keseceğiz diyorlar...

Hortumları (kestikleri yerden T ekleyip) kendi yandaşlarına yönlendiriyorlar.

Mülk Allahındır diyorlar...

Mülkü arkadaşlarına veriyorlar.

Beni pek ilgilendirmez ama...

Yaptıklarına Şirk deniyor.

Eğitimde çağı yakaladık diyorlar..

Sonra kalkıp zırvalara bilim, bilimsel kuramlara zırva diyorlar.

İbn Haldun, İbn Sina, İbn Rüşd ve diğerlerinin “müslüman bilim adamları” olduklarını söyleyerek, dinin bilim karşıtı olmadığını göstermeye kalkışıyorlar...

Müslüman dedikleri bilim insanlarının, yaşadıkları dönemlerde dinsizlikle suçlandıklarından haberleri yok.

İmam Gazali’nin “müslüman bilim adamları’na(!)” (felsefeyle uğraştıklarından dinden çıktıkları gerekçesiyle) reddiye yazdığından haberleri yok.

Tüm Batı Basını, liderimize hak ettiği değeri veriyor, özellikle karizmasını teslim ediyor diyorlar...

Aynı methiyelerin yine aynı Batı Basınınca, Osmanlının ayağına kurşun sıkan Enver Paşa için de yazıldığından haberleri yok¹.

3 Ekim 2005 tarihinde (AB nezdinde) attıkları imzalar karşılığında; Batı’nın hayranlığını kazandık diyorlar...

Aynı alkışların II. Meşrutiyetin ilanını takiben, Osmanlı’ya da sunulduğundan haberleri yok².

Halkın oylarıyla geldik diyorlar...

Halkı ayak takımı olarak görüyorlar.

Bir yığın cahil bir araya gelirse...

İpin ucunu kaçar.

Mustafa Kamil Zorti’nin deyimiyle...

NETEKİM, İpin ucu kaçmış.

Ayağımıza dolanmamasını umarak...

Sözlerimizi Phaedrus’a³ bağlatalım.

Bir tilki bir tragedya maskesi görür,


“Ne güzel der,” “beyin diye bir şey yok!”


Bu masal kaderin ün, mevki verip,


Aklını aldığı kimseler için söylenir.¹-Siyasal Anılar. H.C.Yalçın.

²-Başımıza Gelenler. Mehmet Arif

³-Latin Edebiyatı. Müzehher ERİM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder