19 Ağustos 2012 Pazar

TEYZE ÇOCUKLARI


Osmanlı Şehzadesi Savcı Çelebi ile Bizans Prensi Andronikos.

Sene 1373. Neredeyse “şehir devleti” olarak adlandırılabilecek kadar küçülmüş Roma İmparatorluğu (Bizans), Osmanlı Devleti'nin vassalı (Bağımlı, korunmaya muhtaç.) haline gelmiştir. Vassal efendisine bağlıdır. Efendi gel der gelir, git der gider.
Tarih boyunca sayısız vassal efendi ilişkisi olmuştur amma hikayemize konu olanı kadar ilginci eminim olmamıştır. Zira vassal, II.Roma İmparatoru (Bizans) 5.İoannes efendi ise III.Roma Sultanı (Osmanlı) I.Murat'tır.