15 Temmuz 2014 Salı

AB’ye Hayır, ABD’ye de!

2003 yılında yazılmış bir yazı.

Şimdiye kadar;

1-Sürekli geri teknoloji ithal ederek; yurdumuzu, hurda otomobil mezarlığına çeviren   KOÇ HOLDİNG,  AB’ye evet dediği için.

2-Dışarıda yatırım yaparak Türkiye’ye gelir getirmek yerine; Dupont, Toyota,Danone ve benzeri yabancı kuruluşlarla ortaklık kurarak,  kaynaklarımızın dışarıya akmasına neden olan; bu kuruluşlardan şutlanırken gıkını çıkaramayan  SABANCI HOLDİNG, AB’ye evet dediği için.

3-Dünyaya daha çok üretmek, daha çok satmak, daha çok para kazanmak üzere geldiğimizi düşünen ve insanları sağmal inek olarak gören  tüm İŞADAMLARI, AB’ye evet dediği için.

5-Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını her şeyde önemli saymanın AB ile ilgisi olmayıp, eğitim ve yasal düzenlemelerin yanında, bürokrasinin keyfi tutumunun yıkılmasıyla   ilintili olduğunu halka anlatmayan MEDYA, AB’ye evet dediği için.

6-Türk Milletini; Luvi,Truva, Hitit, Frig, Lkya, Lidya, Urartu, Med, Pers, Bizans, Oğuz, Özbek, Acem, Tatar, Türkmen, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, Ermeni, Yahudi, Rum ve diğer ırkların; binlerce yıl içerisinde birbirlerine kaynaşarak  oluşturduklarını bildikleri halde, Kopenhag Kriterleri isimli dayatmada, azınlık haklarından söz edip Bask’lara, Katalan’lara, Kuzey İrlandalılara, Korsikalılara ayrı devlet kurmak ve ya mevcut devletlerle  birleşmek hakkını tanımayıp, yapmadıkları şeyleri  BİZDEN İSTEYENLER, AB’yi kurdukları için.

7-200 kişiyle onbin Güney Amerikalıyı nasıl öldürdüklerini gururla anlatan, Konstantinopolis dedikleri İstanbul’u  tarihte bir eşi daha olmayan vandallıkla*  yağma eden, Afrikayı, Amerikayı, Asyayı sömürerek sermaye biriktiren, 10-12 yaşlarındaki çocukları maden ocaklarında çalıştıran, düzene muhalif tutuklularını, hapishanelerinde öldürüp intihar süsü veren, kalkınma süreçlerinde, en acımasız gümrük duvarlarıyla sanayicilerini koruyanların,  “Demokrasi, İnsan Hakları, Serbest Piyasa Ekonomisi” önermelerine: SİZ ÖNCE GEÇMİŞİNİZ HESABINI VERİN  diyebilmek için.

Hayır diyordum.